PENERANGAN RINGKAS MENGENAI SISTEM EJEN PCK

1. Sistem Ejen PCK terbahagi kepada dua iaitu Agent Silver dan Agent Gold.

2. Setiap pakej berharga RM1,000 untuk Agent Gold dan RM500 untuk Agen Silver.

3. Diskaun sehingga 45% bagi yang mendaftar sebagai Agent Gold.

4. Diskaun sehingga 35% bagi yang mendaftar sebagai Agent Silver.

5. Diskaun untuk buku terbitan bukan PCK bergantung kepada Syarikat untuk menetapkannya

6. Setiap duit pendaftaran pihak tuan / puan boleh menggunakannya untuk membeli buku-buku Pustaka Cahaya Kasturi.


SYARAT DAN TERMA MENJADI EJEN PUSTAKA CAHAYA KASTURI

Kepada pelanggan yang berminat menjadi AGENT PCK, dibawah berikut adalah beberapa syarat sebagai AGENT :-

1. Setiap item yang terjual, tidak boleh dikembalikan kecuali berlaku kerosakan atau buku yang hilang mukasurat.

2. Gambar dan Bahan Marketing akan diberi di Group Khas Telegram dan Whatsapp.

3. Ejen bebas menjual dengan harga yang dipersetujui antara ejen dan pembeli selagi tidak membunuh harga pasaran. 

4. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa. Mohon ejen rujuk terlebuh dahulu harga di TELEGRAM WHATSAPP atau EMAIL

5. Ejen bertanggungjawab mengisi  maklumat pelanggan di laman web https://sumberhukamak.com.my/ untuk setiap penghantaran kepada pelanggan Ejen.

6. PCK tidak akan menganggung kos penukaran dan sebarang urusan penukaran hendaklah diemailkan kepada salesonlinepck@gmail.com di atas budi bicara

9. Semua item akan dihantar kepada POS LAJU pada setiap hari bekerja. Pesanan yang dibuat sebelum 2 petang akan dipos pada hari yang sama. Manakala pesanan yang dibuat selepas 2 petang akan dipos pada keesokan hari bekerja.

 

 • Peringatan khas Syarat dan Terma akan berubah mengikut keadaan semasa. Terima Kasih.

Plan

Next
Previous
Please Signup
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid username.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
First Name
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
Last Name
Last Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
Email Address
Email Address can not be left blank.
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
This email is already registered, please choose another one.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid password.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  Select Your Payment Gateway
  How you want to pay?
  Payment Summary

  Your currently selected plan : , Plan Amount :
  Coupon Discount Amount : , Final Payable Amount:
  Submit